ศูนย์ประสานงานยโสธรสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนฟรีเทรด จำกัด (ศูนย์ประสานงาน จ.ยโสธร)  
 เลขที่ 338 ม.10 ต.สำราญ อ.เมืองยโสธร จ.
ยโสธร 35000
(ห่างจาก Amway Shop ยโสธร 50 เมตร)


เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 09.00 - 16.00 น.
ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 


โทรศัพท์ : 
02-735-2290 ต่อ 1082